Bentveld [vervallen]

2003-06-22 055135

Bentveld [Bentveld - Bultserve, wijk 32]

het plein gelegen ten westen van de Zwarteweg en ten noorden van de Gronausestraat

thans de buurt Voskamp I

Naar de gronden van die naam (19 maart 1973).